பள்ளிக்கல்வி இயக்ககம்
"ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமைக்கும் ஏமாப் புடைத்து"
a@gmail.com

செய்திகள்

1. <script>alert(document.cookie)</script>    
2.<a onmouseover="alert(document.cookie)">xxs link</a>    
3.<a href='javascript:alert(33);' > a </a>    

ஆசிரியர்கள்

தமிழ்நாடு உயர்நிலை , மேல்நிலை பள்ளிகளில் 1.5 இலட்சம் ஆசிரியர்கள் பணிபுரிகின்றனர்

கல்வி அலுலகங்கள் பற்றிய விவரங்கள்

பள்ளிக்கல்வி இயக்கக்கத்தின் கீழ் 32 முதன்மை கல்வி அலுவலகங்கள் மற்றும் 67 மாவட்ட கல்வி அலுவலகங்கள் இயங்கி வருகின்றன.

  பள்ளிக்கல்வி இயக்குனரகம்

About Us

பள்ளிக் கல்வி நிர்வாகம் இந்தப் பள்ளிக் கல்விக் கூடங்கள் நிர்வாகம் செய்யப்பட்டு வரும் முறையைக் கொண்டு மூன்று முறைகளில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை
  • அரசு பள்ளிகள்
  • அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள்
  • சுயநிதிப் பள்ளிகள்
மேலும்

  மாணவர்களுக்கான சிறப்பு திட்டங்கள்

  மாணவர்களுக்கு இலவச திட்டங்கள்

  முக்கிய இணையதளங்கள்