அடிப்படை தகவல்கள்

மாவட்டம் Thoothukkudi ஒன்றியம் Ottapidaram
குடியிருப்பு பகுதி KATTUNAICKENPATTI குருவளமையம் Ottapidaram
சிற்றூர் KATTUNAICKENPATTI பள்ளியின் பெயர் NATARAJAN HSS KATTUNAYAKANPATTI
வகைப்பாடு 5 Hr.Sec School (VI-XII) மேலாண்மை 4 Pvt Aided
தன்மை 5 Hr.Sec School (VI-XII) வகுப்புகள் 5 Hr.Sec School (VI-XII)
தொலைபேசி மின்னஞ்சல் முகவரி