பள்ளிக்கல்வி இயக்ககம்
"ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமைக்கும் ஏமாப் புடைத்து"

   முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள்

பள்ளிக்கல்வி இயக்குனரகம்
வ.எண் பெயர் மற்றும் பதவி முகவரி மாவட்டம் தொலைபேசி தந்தி கையடக்க தொலைபேசி மின்னஞ்சல்